Tháng 9 2017

- Chọn từng dòng vũ khí và nhân vật, chọn báu vật bạn muốn xuất hiện trong sự kiện của tháng và ấn nút Bình chọn
- Mỗi báu vật 1 tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần, có thể bình chọn nhiều báu vật khác nhau trong cùng 1 dòng vũ khí hoặc nhân vật
- Kết quả bình chọn sẽ hiển thị ngay khi bạn bình chọn thành công.
- Khi bình chọn thành công, bạn sẽ có thể may mắn nhận được quà tặng từ Nhà phát hành.